Видео, видео & пак видео

Открих чудесен начин за качествено губене на времето. Или пък не е губене 🙂

Google Video имат (освен всичко друго) и страхотни тематични колекции, като например:

Computer History Museum

Googleplex videos

National Archives Video Sections

enjoy