2 thoughts on “НСБОП & нелицензирания софтуер ;)

  1. амии съгласен съм с другите. ненужно, нискоефективна, показна акция. Ама то какво друго да очакваш в БГ? 😉 няма какво.

Leave a Reply